Werken bij Delft Support B.V. - Jouw werk?

Werken bij Delft Support B.V.


Bij Delft Support geloven we in een aanpak die onze inwoners in hun kracht weet te zetten, net zoals jij als professional in jouw kracht wordt gezet.
Delft Support heeft als opdracht uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. We doen dat zoveel mogelijk op maat en vertrouwen hierbij op onze professionals om, samen met de hulvrager, te bepalen welke ondersteuning op dat moment het meest passend is. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk integraal, samenhangend, en ‘ontschot’. Bij Delft Support worden sinds 2015 alle taken uitgevoerd volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Daarbij is het uitgangspunt voor passende ondersteuning zo licht als kan, en zo zwaar als nodig.
Delft Support is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Er werken ongeveer 100 medewerkers verdeeld over verschillende teams: team Jeugd en Jongerenacademie, team Wmo, Sociaal Team en Meldpunt Bezorgd en het bedrijfsvoering team.

Filteren:

heeft op het moment geen vacatures waarop u kunt solliciteren.

www.eenvacaturebij.nl www.werkenbijdelftsupport.nl